Information om Brf Lindholmspiren

Bostadsrättsföreningen Lindholmspiren, Göteborg kommun, som registrerats hos Bolagsverket den 11 maj 2016, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och/eller lokaler till nyttjande utan tidsbegränsning.

Beskrivning av fastigheten

Adress: Götaverksgatan 18-26, 417 55 Göteborg

Antal bostadslägenheter: 133 lägenheter i tre flerbostadshus.

Antal lokaler: Två lokaler, förskola och föreningslokal.

Gemensamma anordningar

El: Bostadsrättsföreningen har gemensamt elabonnemang och kommer att debitera respektive bostadsrättshavare för dennes förbrukning.

Hiss: Hiss, som går ner till källarplan och garage, finns i samtliga trapphus.

Sophantering: Nedkast till sopsugsanläggning på gården. Miljörum finns i markplan, i hus 1 och 3.

Tvättstuga: Föreningen har ingen gemensam tvättstuga. Tvättmaskin och torktumlare alternativt kombimaskin finns i varje bostadslägenhet.

Kodlås: Kodlås/tag för samtliga entréportar.

TV/data/telefoni: Lägenheterna utrustas med datanät för telefon och datakommunikation, samt ett nät för TV.

Lägenhetsförråd: Finns på källarplan.

Cykelparkeringar: Finns på källarplan.

Parkering: 50 garageplatser varav 2 platser planeras för bilpool.

Övriga utrymmen: Det finns även undercentral, elrum, städrum, fläktrum, apparatrum, sopsugrum. På gården finns lekplats, planteringar samt förråd (detaljprojekteringen är ej klar).