Nyckelutlämning / inflyttning

Tänk på att nyckelutlämning enbart görs till er som tecknat upplåtelseavtal (förstahandsköparen). Har ni sålt lägenheten vidare så är det fortfarande ni som måste kvittera ut nycklarna.

Nu är det snart dags för inflytt!

För er som har köpt lägenheter har en inbjudan om att vara med på slutbesiktning skickats med brev. Om ni inte har fått inbjudan, så kontakta Pia Strid på pia.strid@skanska.se.

Till er har det även gått ut en inbjudan till informationsmöten.

På informationsmötet kommer bl a visas ett hissbokningssystem inför inflyttning. Representanter från bl a Handelsbanken, Telenor och Move Abot AB (bil- och cykelpool) kommer finnas på plats.