Inlägg av Robert

Ny app för våra medlemmar! / New app for our members!

Vi kommer att börja byta från vår facebook-grupp till att börja använda tjänsten ”Boappa” som är bättre anpassad för bostadsrättsföreningar. Ladda ner appen på din mobila enhet eller surfa till boappa.se. We will start moving from using our facebook group to another service called ”Boappa” which is better tailored to the needs of home owner […]

Laddboxar för el- och hybridbilar / Electric Car Chargers

Styrelsen för Brf. Lindholmspiren vill veta vad våra medlemmar tycker om idén att installera laddboxar för el- och hybridbilar i vårt garage. Skanna gärna QR-koden nedan eller gå till https://bit.ly/2CWxsS4 och fyll i enkäten. The Brf. Lindholmspiren board would like to know what our members think of the idea to install a number of charging […]

Skräp utanför förråd / Trash outside storage units

Skräp och föremål som ligger kvar i korridorerna utanför förråden vid slutet av oktober kommer att forslas bort och slängas. Junk and other items left in the corridors outside the storage units by the end of October will be collected and disposed of.

Fjärrkontroller / Remote Controls

Assa har nu installerat uppdateringen till vårt garagesystem. Söndagen den 8:e september mellan kl. 18.00-20.00 kommer styrelsen att befinna sig vid garageporten för att ta emot & koda om alla medlemmars fjärrkontroller. Assa has now installed the update to our garage system. Sunday, september the 8th, between 18.00-20.00, the board will be at the garage […]

Beslut angående grillning

Styrelsen har beslutat att grillning med elgrill eller gasolgrill är tillåtet på balkonger. Grillning på gården får ske på gräsmattan ovanför garagenedfarten men är förbjudet under dagisets verksamhetstider. The board has decided to allow electrical and gas grills on balconies. It is also allowed to grill on the yard, but only on grass slope over […]

Problem med KTC-app/ fjärravläsning

För närvarande förs samtal mellan Telenor och KTC för att åtgärda rubricerat problem. Problemet är att alla idag inte kan se mätdata i sin KTC-app, vi hoppas på en snabb lösning och återkommer när problemet är löst.

Lediga garageplatser

Lediga garageplatser! Är ni intresserade så maila till, petra.karlsson@skanska.se. Ange namn och lägenhetsnummer. Kostnaden är 1 400 kr/mån och platserna tilldelas efter när mailen inkommer och för er som ej får plats upprättas en garagekö. Available car parks! Are you interested, please email, petra.karlsson@skanska.se. Enter name and apartment number. The cost is 1 400 SEK […]

Avgiftsavier Riksbyggen

Riksbyggen kommer under denna vecka (v 48) att börja skicka ut avgiftsavier. Har ni några frågor angående era avgiftsavier kontakta Riksbyggen direkt på: 0771-860 860 eller www.riksbyggen.se

Avstängning trafik Lindholms Allén

Måndagen 26:e november (2018) kommer Lindholms Allén stängas av för västergående trafik. Avstängdsträcka är Regnbågsgatan – Lindholmsplatsen, se bifogad PDF. Rondell i Lindholms Allén vid Regnbågsgatan kommer vara öppen. Kollektivtrafik är opåverkad. GC-trafik kommer ledas om i viss omfattning. På bilagd PDF har jag ritat in ett grönt sträck som visar aktuell färdväg. Skälet till […]