Sopsug och återvinningsrum/Disposal system and recycling rooms

Stoppet i sopsugen är nu åtgärdat och taggläsarna ska fungera på alla sopnedkast. Stoppet orsakades av att en vinbox hade kastats in.

Vi har även begärt ökad frekvens på tömning av vissa kärl i återvinningsrummen.

___________________________________________________________________

The stop in the waste disposal system “sopsugen” is now fixed and the tag readers should work on all garbage cans. The stop was caused by a wine box being thrown in.

We have also requested increased frequency for emptying certain vessels in the recycling rooms.