Inlägg av skanska

Styrelsen Brf Lindholmspiren/The board

Baharak Ghajar, Ordförande Robert Fridén, Vice ordförande/kassör Sofia Elwin Dahlström, Sekreterare Roger Ljungberg, Ledamot Mattias Niklasson, Ledamot Mårten Josefsson, Suppleant Styrelsen nås på / You can reach the board at: styrelsen@brflindholmspiren.se

Svanenmärkt / Swan label

Föreningens fastighet är nu Svanenmärkt och har fått sitt certifikat. Certifikatet hittar ni på hemsidan under dokument. En del banker ger rabatt på bolåneräntorna om fastigheten är Svanenmärkt. ———————— The association’s property is now Swan-labeled and has received its certificate. You can find the certificate on the website under documents. Some banks give a discount […]

Tillfällig park/Temporary park

Älvstranden Utveckling AB har nu påbörjat arbetet med den tillfälliga parken. För att komma till garagenedfarten ska ni köra på plattorna längs med muren, det är ett s k gångfartsområde. ________________________________________________________________________________________ Älvstranden Utveckling AB has now started work on the temporary park. To get to the garage drive you should drive on the plates along […]

Förskola/preschool

Brf Lindholmspiren har tecknat ett 10-årigt lokalhyreskontrakt med Göteborgs Stad Förskoleförvaltning fr om 2019-06-01 angående förskoleverksamhet. När verksamheten startar och ansökan till den hänvisar vi till Förskoleförvaltningen, 031- 365 09 60. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Brf Lindholmspiren has signed a 10-year lease agreement with the City of Gothenburg Förskoleförvaltning as of 2019-06-01 regarding pre-school activities. When the business […]

Parkeringsbevakning

Hyr du inte en parkeringsplats i garaget men ändå parkerar där kommer du att bli bötfälld. Vi har anlitat Parkeringstjänst Väst AB för detta uppdrag. Är du intresserad av att hyra en garageplats så vänd er till Riksbyggen som har hand om uthyrningen. www.riksbyggen.se _________________________________________________________________________________________________ If you don´t rent a parking space in the garage […]

Kallelse till föreningsstämman den 26/6

Föreningsstämman kommer hållas den 26 juni kl 17.30 på Gårda Konferens. Kallelse med dagordning har mailats ut till samtliga medlemmar, årsredovisningen finns tillgänglig på: www.lindholmspiren.se/dokument Anmälan senast den 20 juni. Välkommen! ______________________________________________________________________________________________________________________ General meeting at 26 of june 17.30, Gårda Konferens. All members of the association are welcome, but the meeting is only hold in […]

Planteringsdag 19 maj

Välkomna på söndag kl 11 – 14! Träffa era grannar och plantera i den gemensamma planteringslådan. Plantor, jord och arbetsredskap mm finns på plats samt kaffe/festis och bulle. ___________________________________________________________________________________________________ Welcome on Sunday at 11 -14! Meet your neigbors and plant in the common planting box. Plants, soils and work tools etc are available as well […]

Garageporten

Garageporten kommer fortsättningsvis utifrån endast att kunna öppnas med garagedosa. Garagedosa har de fått som har garageplatser. Vi har även kortat ned stängningstiden för garageporten. _____________________________________________________________________________________________ You need a remote control to open the garage gate from outside, and those who have a parking place has received them. We have also shorten the closing time […]

Fjärrvärmeavbrott /shutdown district heating

Tillfällig avstängning av fjärrvärmen: 15/5- 16/5 kl 02.00 – 02.00 Det innebär att det inte kommer finnas varmvatten och värme under den här tiden. Kallvatten och elnät kan användas som vanligt. För mer information, kontakta Göteborgs Energi AB 031-62 62 62 _____________________________________________________________________ Temporary shutdown of the district heating: 15/5- 16/5 kl 02.00 – 02.00 This […]

Sopsug och återvinningsrum/Disposal system and recycling rooms

Stoppet i sopsugen är nu åtgärdat och taggläsarna ska fungera på alla sopnedkast. Stoppet orsakades av att en vinbox hade kastats in. Vi har även begärt ökad frekvens på tömning av vissa kärl i återvinningsrummen. ___________________________________________________________________ The stop in the waste disposal system “sopsugen” is now fixed and the tag readers should work on all […]