Fjärrkontroller / Remote Controls

Assa har nu installerat uppdateringen till vårt garagesystem. Söndagen den 8:e september mellan kl. 18.00-20.00 kommer styrelsen att befinna sig vid garageporten för att ta emot & koda om alla medlemmars fjärrkontroller.

Assa has now installed the update to our garage system. Sunday, september the 8th, between 18.00-20.00, the board will be at the garage door to receive & code all members’ remote controls.

Viktigt – medtag legitimation! Important – bring your ID-card / driver’s licence!

Läs mer