Fastighetsförsäkring

Styrelsen har tecknat fastighetsförsäkring med bostadsrättstillägg i Trygg-Hansa, tänk dock på att ni kan ha bättre villkor i er egen försäkring (hemförsäkring måste ni själva teckna). Se bifogad information angående bostadsrättstillägget.

Tilläggsförsäkring för Bostadsrätt (PDF)