Avstängning trafik Lindholms Allén

Måndagen 26:e november (2018) kommer Lindholms Allén stängas av för västergående trafik.
Avstängdsträcka är Regnbågsgatan – Lindholmsplatsen, se bifogad PDF.
Rondell i Lindholms Allén vid Regnbågsgatan kommer vara öppen.

Kollektivtrafik är opåverkad.
GC-trafik kommer ledas om i viss omfattning.

På bilagd PDF har jag ritat in ett grönt sträck som visar aktuell färdväg.

Skälet till denna avstängning är ledningsomläggning Karlastaden.
Får även ursäkta att denna infon kommer så sent.

Återkom om ni har någon fundering kring detta.

Hälsningar

Christian Björkman
Byggledare Älvstranden Utveckling
0708-25 10 98
cb@byl.se

Se karta och information (PDF)