Lediga garageplatser

Lediga garageplatser!
Är ni intresserade så maila till, petra.karlsson@skanska.se. Ange namn och lägenhetsnummer.
Kostnaden är 1 400 kr/mån och platserna tilldelas efter när mailen inkommer och för er som ej får plats upprättas en garagekö.

Available car parks!
Are you interested, please email, petra.karlsson@skanska.se. Enter name and apartment number.
The cost is 1 400 SEK / month and the seats are allocated after the mail arrives and for non-occupied persons a garage queue is set up.

Med vänlig hälsning / Sincerely
Styrelsen Brf Lindholmspiren