Att tänka på

Visa hänsyn till era grannar, borra och snickra inte efter kl 22.00.

Taggavläsarna till matfallsnedkasten utbytta och fungerar.

Bränsledrivna motorvärmare får inte användas i garaget, då det är ett slutet utrymme. Det är därför lamporna i garaget blinkar rött.

Felanmälan på saker utanför lägenheten görs till Riksbyggen, 0771-860 860.

Fel i lägenheterna anmäls i Skanskas kundportal.

——

Show consideration for your neighbors, don´t drill and hammer after 22.00 (10.00 PM).

Now the tag reader to the disposal system “sopsugen” are replaced and are now in function.

Fuel-driven engineheater may not be used in the garage, because it is an enclosed space. That´s why the lights in the garage flashes red.

Fault outside the apartment are reported at Riksbyggen, 0771-860 860.

Fault inside the apartment are reported at Skanska´s customer portal.