Nedskräpning/Littering!

Vid upprepade tillfällen har det lämnats kvar möbler, skräp och sopor i trapphus, på gården och i garaget.

Det kostar föreningen pengar att städa upp efter de som ej kan ta hand om sitt eget skräp och leder till att alla får höjda månadsavgifter. Det är upp till er boende att hålla ordning i soprum, trapphus och övriga allmänna utrymmen.

On repeated occasions, furniture, debris and garbage has been left behind in stairwells, in the yard and in the garage.

It costs the association money to clean up after those who cannot take care of their own garbage and leads to everyone getting raised monthly fees. It´s up to you residents to keep order in the garbage room, stairwells and other public areas.