Fjärrvärmeavbrott /shutdown district heating

Tillfällig avstängning av fjärrvärmen:

15/5- 16/5 kl 02.00 – 02.00

Det innebär att det inte kommer finnas varmvatten och värme under den här tiden. Kallvatten och elnät kan användas som vanligt.

För mer information, kontakta Göteborgs Energi AB 031-62 62 62

_____________________________________________________________________

Temporary shutdown of the district heating:

15/5- 16/5 kl 02.00 – 02.00

This means that there will not be hot water and heat during this time. Cold water and electricity grids can be used as usual.

For more information, please contact Göteborgs Energi AB 031-62 62 62