Styrelsen Brf Lindholmspiren/The board

Baharak Ghajar, Ordförande
Robert Fridén, Vice ordförande/kassör
Sofia Elwin Dahlström, Sekreterare
Roger Ljungberg, Ledamot
Mattias Niklasson, Ledamot
Mårten Josefsson, Suppleant

Styrelsen nås på / You can reach the board at: styrelsen@brflindholmspiren.se