Skräp utanför förråd / Trash outside storage units

Skräp och föremål som ligger kvar i korridorerna utanför förråden vid slutet av oktober kommer att forslas bort och slängas.

Junk and other items left in the corridors outside the storage units by the end of October will be collected and disposed of.