Problem med KTC-app/ fjärravläsning

För närvarande förs samtal mellan Telenor och KTC för att åtgärda rubricerat problem. Problemet är att alla idag inte kan se mätdata i sin KTC-app, vi hoppas på en snabb lösning och återkommer när problemet är löst.