Sopsugen

Stoppet i sopsugen är åtgärdat, ber om ursäkt för att det tog tid att få detta åtgärdat.

För att undvika stopp i framtiden är det viktigt att ni försluter soppåsarna ordentligt. Om det är stopp så ska ni som bor i föreningen felanmäla det till Riksbyggen, 0771-860 860

Vanligaste orsaken till stopp i sopsugar är wellpapp och större föremål. Kartonger/wellpapp hänvisas att slänga i märkt kärl i miljörummet.

 

Now the stop in the waste disposal system “sopsugen” is fixed, sorry for taking time to fix this.

To avoid stop in the future, it is important that you properly close the garbage bags. If it is a stop, you who live in the association must report it to Riksbyggen, 0771-860 860.

The most common cause to stop is cardboard and larger items. Cartons/cardboard are referred to labeled vessels in the environmental rooms.

Med Vänliga Hälsningar/sincerely
Styrelsen Brf Lindholmspiren