Planteringsdag 19 maj

Välkomna på söndag kl 11 – 14!

Träffa era grannar och plantera i den gemensamma planteringslådan. Plantor, jord och arbetsredskap mm finns på plats samt kaffe/festis och bulle.

___________________________________________________________________________________________________

Welcome on Sunday at 11 -14!

Meet your neigbors and plant in the common planting box. Plants, soils and work tools etc are available as well as coffee/soft drinks and bun.