Kallelse till föreningsstämman den 26/6

Föreningsstämman kommer hållas den 26 juni kl 17.30 på Gårda Konferens.

Kallelse med dagordning har mailats ut till samtliga medlemmar, årsredovisningen finns tillgänglig på:

www.lindholmspiren.se/dokument

Anmälan senast den 20 juni.

Välkommen!
______________________________________________________________________________________________________________________

General meeting at 26 of june 17.30, Gårda Konferens. All members of the association are welcome, but the meeting is only hold in Swedish.

The association’s annual report is available at:

www.lindholmspiren.se/dokument