Svanenmärkt / Swan label

Föreningens fastighet är nu Svanenmärkt och har fått sitt certifikat. Certifikatet hittar ni på hemsidan under dokument. En del banker ger rabatt på bolåneräntorna om fastigheten är Svanenmärkt.
————————
The association’s property is now Swan-labeled and has received its certificate. You can find the certificate on the website under documents. Some banks give a discount on mortgage rates if the property is Swan-labeled.

Tillfällig park/Temporary park

Älvstranden Utveckling AB har nu påbörjat arbetet med den tillfälliga parken. För att komma till garagenedfarten ska ni köra på plattorna längs med muren, det är ett s k gångfartsområde.

________________________________________________________________________________________

Älvstranden Utveckling AB has now started work on the temporary park. To get to the garage drive you should drive on the plates along the wall, it is a so-called walking area.

Förskola/preschool

Brf Lindholmspiren har tecknat ett 10-årigt lokalhyreskontrakt med Göteborgs Stad Förskoleförvaltning fr om 2019-06-01 angående förskoleverksamhet. När verksamheten startar och ansökan till den hänvisar vi till Förskoleförvaltningen, 031- 365 09 60.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Brf Lindholmspiren has signed a 10-year lease agreement with the City of Gothenburg Förskoleförvaltning as of 2019-06-01 regarding pre-school activities. When the business starts and the application for it, we refer to Preschool Administration 031-365 09 60.