Tillfällig park/Temporary park

Älvstranden Utveckling AB har nu påbörjat arbetet med den tillfälliga parken. För att komma till garagenedfarten ska ni köra på plattorna längs med muren, det är ett s k gångfartsområde.

________________________________________________________________________________________

Älvstranden Utveckling AB has now started work on the temporary park. To get to the garage drive you should drive on the plates along the wall, it is a so-called walking area.