Förskola/preschool

Brf Lindholmspiren har tecknat ett 10-årigt lokalhyreskontrakt med Göteborgs Stad Förskoleförvaltning fr om 2019-06-01 angående förskoleverksamhet. När verksamheten startar och ansökan till den hänvisar vi till Förskoleförvaltningen, 031- 365 09 60.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Brf Lindholmspiren has signed a 10-year lease agreement with the City of Gothenburg Förskoleförvaltning as of 2019-06-01 regarding pre-school activities. When the business starts and the application for it, we refer to Preschool Administration 031-365 09 60.