Parkeringsbevakning

Hyr du inte en parkeringsplats i garaget men ändå parkerar där kommer du att bli bötfälld. Vi har anlitat Parkeringstjänst Väst AB för detta uppdrag.

Är du intresserad av att hyra en garageplats så vänd er till Riksbyggen som har hand om uthyrningen.

www.riksbyggen.se

_________________________________________________________________________________________________

If you don´t rent a parking space in the garage but still park there, you will be fined. We have engaged Parkeringstjänst Väst AB for this assignment.

Are you interested in renting a garage space then turn to Riksbyggen who is responsible for the rental.

www.riksbyggen.se