Inlägg av Robert

Ny app för våra medlemmar! / New app for our members!

Vi kommer att börja byta från vår facebook-grupp till att börja använda tjänsten ”Boappa” som är bättre anpassad för bostadsrättsföreningar. Ladda ner appen på din mobila enhet eller surfa till boappa.se. We will start moving from using our facebook group to another service called ”Boappa” which is better tailored to the needs of home owner […]

Laddboxar för el- och hybridbilar / Electric Car Chargers

Styrelsen för Brf. Lindholmspiren vill veta vad våra medlemmar tycker om idén att installera laddboxar för el- och hybridbilar i vårt garage. Skanna gärna QR-koden nedan eller gå till https://bit.ly/2CWxsS4 och fyll i enkäten. The Brf. Lindholmspiren board would like to know what our members think of the idea to install a number of charging […]

Skräp utanför förråd / Trash outside storage units

Skräp och föremål som ligger kvar i korridorerna utanför förråden vid slutet av oktober kommer att forslas bort och slängas. Junk and other items left in the corridors outside the storage units by the end of October will be collected and disposed of.

Fjärrkontroller / Remote Controls

Assa har nu installerat uppdateringen till vårt garagesystem. Söndagen den 8:e september mellan kl. 18.00-20.00 kommer styrelsen att befinna sig vid garageporten för att ta emot & koda om alla medlemmars fjärrkontroller. Assa has now installed the update to our garage system. Sunday, september the 8th, between 18.00-20.00, the board will be at the garage […]