Inlägg av Robert

Skräp utanför förråd / Trash outside storage units

Skräp och föremål som ligger kvar i korridorerna utanför förråden vid slutet av oktober kommer att forslas bort och slängas. Junk and other items left in the corridors outside the storage units by the end of October will be collected and disposed of.

Fjärrkontroller / Remote Controls

Assa har nu installerat uppdateringen till vårt garagesystem. Söndagen den 8:e september mellan kl. 18.00-20.00 kommer styrelsen att befinna sig vid garageporten för att ta emot & koda om alla medlemmars fjärrkontroller. Assa has now installed the update to our garage system. Sunday, september the 8th, between 18.00-20.00, the board will be at the garage […]