Parkeringsbevakning

Hyr du inte en parkeringsplats i garaget men ändå parkerar där kommer du att bli bötfälld. Vi har anlitat Parkeringstjänst Väst AB för detta uppdrag.

Är du intresserad av att hyra en garageplats så vänd er till Riksbyggen som har hand om uthyrningen.

www.riksbyggen.se

_________________________________________________________________________________________________

If you don´t rent a parking space in the garage but still park there, you will be fined. We have engaged Parkeringstjänst Väst AB for this assignment.

Are you interested in renting a garage space then turn to Riksbyggen who is responsible for the rental.

www.riksbyggen.se

Kallelse till föreningsstämman den 26/6

Föreningsstämman kommer hållas den 26 juni kl 17.30 på Gårda Konferens.

Kallelse med dagordning har mailats ut till samtliga medlemmar, årsredovisningen finns tillgänglig på:

www.lindholmspiren.se/dokument

Anmälan senast den 20 juni.

Välkommen!
______________________________________________________________________________________________________________________

General meeting at 26 of june 17.30, Gårda Konferens. All members of the association are welcome, but the meeting is only hold in Swedish.

The association’s annual report is available at:

www.lindholmspiren.se/dokument

Planteringsdag 19 maj

Välkomna på söndag kl 11 – 14!

Träffa era grannar och plantera i den gemensamma planteringslådan. Plantor, jord och arbetsredskap mm finns på plats samt kaffe/festis och bulle.

___________________________________________________________________________________________________

Welcome on Sunday at 11 -14!

Meet your neigbors and plant in the common planting box. Plants, soils and work tools etc are available as well as coffee/soft drinks and bun.

Garageporten

Garageporten kommer fortsättningsvis utifrån endast att kunna öppnas med garagedosa. Garagedosa har de fått som har garageplatser. Vi har även kortat ned stängningstiden för garageporten.

_____________________________________________________________________________________________

You need a remote control to open the garage gate from outside, and those who have a parking place has received them. We have also shorten the closing time of the gate.

Fjärrvärmeavbrott /shutdown district heating

Tillfällig avstängning av fjärrvärmen:

15/5- 16/5 kl 02.00 – 02.00

Det innebär att det inte kommer finnas varmvatten och värme under den här tiden. Kallvatten och elnät kan användas som vanligt.

För mer information, kontakta Göteborgs Energi AB 031-62 62 62

_____________________________________________________________________

Temporary shutdown of the district heating:

15/5- 16/5 kl 02.00 – 02.00

This means that there will not be hot water and heat during this time. Cold water and electricity grids can be used as usual.

For more information, please contact Göteborgs Energi AB 031-62 62 62