Skräp utanför förråd / Trash outside storage units

Skräp och föremål som ligger kvar i korridorerna utanför förråden vid slutet av oktober kommer att forslas bort och slängas.

Junk and other items left in the corridors outside the storage units by the end of October will be collected and disposed of.

Fjärrkontroller / Remote Controls

Assa har nu installerat uppdateringen till vårt garagesystem. Söndagen den 8:e september mellan kl. 18.00-20.00 kommer styrelsen att befinna sig vid garageporten för att ta emot & koda om alla medlemmars fjärrkontroller.

Assa has now installed the update to our garage system. Sunday, september the 8th, between 18.00-20.00, the board will be at the garage door to receive & code all members’ remote controls.

Viktigt – medtag legitimation! Important – bring your ID-card / driver’s licence!

Läs mer

Styrelsen Brf Lindholmspiren/The board

Baharak Ghajar, Ordförande
Robert Fridén, Vice ordförande/kassör
Sofia Elwin Dahlström, Sekreterare
Roger Ljungberg, Ledamot
Mattias Niklasson, Ledamot
Mårten Josefsson, Suppleant

Styrelsen nås på / You can reach the board at: styrelsen@brflindholmspiren.se

Beslut angående grillning

Styrelsen har beslutat att grillning med elgrill eller gasolgrill är tillåtet på balkonger.
Grillning på gården får ske på gräsmattan ovanför garagenedfarten men är förbjudet under dagisets verksamhetstider.

The board has decided to allow electrical and gas grills on balconies.
It is also allowed to grill on the yard, but only on grass slope over the garage. It is not allowed to barbeque on the yard during the opening hours of the day care.

Svanenmärkt / Swan label

Föreningens fastighet är nu Svanenmärkt och har fått sitt certifikat. Certifikatet hittar ni på hemsidan under dokument. En del banker ger rabatt på bolåneräntorna om fastigheten är Svanenmärkt.
————————
The association’s property is now Swan-labeled and has received its certificate. You can find the certificate on the website under documents. Some banks give a discount on mortgage rates if the property is Swan-labeled.

Tillfällig park/Temporary park

Älvstranden Utveckling AB har nu påbörjat arbetet med den tillfälliga parken. För att komma till garagenedfarten ska ni köra på plattorna längs med muren, det är ett s k gångfartsområde.

________________________________________________________________________________________

Älvstranden Utveckling AB has now started work on the temporary park. To get to the garage drive you should drive on the plates along the wall, it is a so-called walking area.

Förskola/preschool

Brf Lindholmspiren har tecknat ett 10-årigt lokalhyreskontrakt med Göteborgs Stad Förskoleförvaltning fr om 2019-06-01 angående förskoleverksamhet. När verksamheten startar och ansökan till den hänvisar vi till Förskoleförvaltningen, 031- 365 09 60.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Brf Lindholmspiren has signed a 10-year lease agreement with the City of Gothenburg Förskoleförvaltning as of 2019-06-01 regarding pre-school activities. When the business starts and the application for it, we refer to Preschool Administration 031-365 09 60.

Parkeringsbevakning

Hyr du inte en parkeringsplats i garaget men ändå parkerar där kommer du att bli bötfälld. Vi har anlitat Parkeringstjänst Väst AB för detta uppdrag.

Är du intresserad av att hyra en garageplats så vänd er till Riksbyggen som har hand om uthyrningen.

www.riksbyggen.se

_________________________________________________________________________________________________

If you don´t rent a parking space in the garage but still park there, you will be fined. We have engaged Parkeringstjänst Väst AB for this assignment.

Are you interested in renting a garage space then turn to Riksbyggen who is responsible for the rental.

www.riksbyggen.se

Kallelse till föreningsstämman den 26/6

Föreningsstämman kommer hållas den 26 juni kl 17.30 på Gårda Konferens.

Kallelse med dagordning har mailats ut till samtliga medlemmar, årsredovisningen finns tillgänglig på:

www.lindholmspiren.se/dokument

Anmälan senast den 20 juni.

Välkommen!
______________________________________________________________________________________________________________________

General meeting at 26 of june 17.30, Gårda Konferens. All members of the association are welcome, but the meeting is only hold in Swedish.

The association’s annual report is available at:

www.lindholmspiren.se/dokument

Planteringsdag 19 maj

Välkomna på söndag kl 11 – 14!

Träffa era grannar och plantera i den gemensamma planteringslådan. Plantor, jord och arbetsredskap mm finns på plats samt kaffe/festis och bulle.

___________________________________________________________________________________________________

Welcome on Sunday at 11 -14!

Meet your neigbors and plant in the common planting box. Plants, soils and work tools etc are available as well as coffee/soft drinks and bun.