Kallelse till föreningsstämman den 26/6

Föreningsstämman kommer hållas den 26 juni kl 17.30 på Gårda Konferens.

Kallelse med dagordning har mailats ut till samtliga medlemmar, årsredovisningen finns tillgänglig på:

www.lindholmspiren.se/dokument

Anmälan senast den 20 juni.

Välkommen!
______________________________________________________________________________________________________________________

General meeting at 26 of june 17.30, Gårda Konferens. All members of the association are welcome, but the meeting is only hold in Swedish.

The association’s annual report is available at:

www.lindholmspiren.se/dokument

Planteringsdag 19 maj

Välkomna på söndag kl 11 – 14!

Träffa era grannar och plantera i den gemensamma planteringslådan. Plantor, jord och arbetsredskap mm finns på plats samt kaffe/festis och bulle.

___________________________________________________________________________________________________

Welcome on Sunday at 11 -14!

Meet your neigbors and plant in the common planting box. Plants, soils and work tools etc are available as well as coffee/soft drinks and bun.

Garageporten

Garageporten kommer fortsättningsvis utifrån endast att kunna öppnas med garagedosa. Garagedosa har de fått som har garageplatser. Vi har även kortat ned stängningstiden för garageporten.

_____________________________________________________________________________________________

You need a remote control to open the garage gate from outside, and those who have a parking place has received them. We have also shorten the closing time of the gate.

Fjärrvärmeavbrott /shutdown district heating

Tillfällig avstängning av fjärrvärmen:

15/5- 16/5 kl 02.00 – 02.00

Det innebär att det inte kommer finnas varmvatten och värme under den här tiden. Kallvatten och elnät kan användas som vanligt.

För mer information, kontakta Göteborgs Energi AB 031-62 62 62

_____________________________________________________________________

Temporary shutdown of the district heating:

15/5- 16/5 kl 02.00 – 02.00

This means that there will not be hot water and heat during this time. Cold water and electricity grids can be used as usual.

For more information, please contact Göteborgs Energi AB 031-62 62 62

Sopsug och återvinningsrum/Disposal system and recycling rooms

Stoppet i sopsugen är nu åtgärdat och taggläsarna ska fungera på alla sopnedkast. Stoppet orsakades av att en vinbox hade kastats in.

Vi har även begärt ökad frekvens på tömning av vissa kärl i återvinningsrummen.

___________________________________________________________________

The stop in the waste disposal system “sopsugen” is now fixed and the tag readers should work on all garbage cans. The stop was caused by a wine box being thrown in.

We have also requested increased frequency for emptying certain vessels in the recycling rooms.

Inbrottsförsök/burglary attempt

Det har varit ett inbrottsförsök i en lägenhet, men de lyckades inte bryta sig in genom säkerhetsdörren.

Med anledning av detta vill vi uppmana alla att bara släppa in personer som ni känner eller väntar besök av när det ringer på porttelefonen.

There has been a burglary attempt in an apartment, but they failed to break through the security door.

For this reason, we would like to urge everyone to only let in people you know or wait to visit when they call on the doorphone

Nedskräpning/Littering!

Vid upprepade tillfällen har det lämnats kvar möbler, skräp och sopor i trapphus, på gården och i garaget.

Det kostar föreningen pengar att städa upp efter de som ej kan ta hand om sitt eget skräp och leder till att alla får höjda månadsavgifter. Det är upp till er boende att hålla ordning i soprum, trapphus och övriga allmänna utrymmen.

On repeated occasions, furniture, debris and garbage has been left behind in stairwells, in the yard and in the garage.

It costs the association money to clean up after those who cannot take care of their own garbage and leads to everyone getting raised monthly fees. It´s up to you residents to keep order in the garbage room, stairwells and other public areas.

Dörrar & portar

Tyvärr har vi haft inbrott i garaget, där bl a elcykel och cyklar blivit stulna. Vi ber er vara uppmärksamma på att dörrar och portar stängs ordentligt efter er så att vi slipper ovälkomna besök.

Unfortunately, we have had burglaries in the garage, where, among other things, electric bike and bicycles have been stolen. We ask you to pay attention to the fact that doors and gates are closed properly after you, so that we do not have unwelcome visits.

Stulna cyklar

Tyvärr upptäcktes idag 19/3 att det varit inbrott i garaget och bl a har en elcykel stulits. Elcykeln är anmäld till Move About som gör polisanmälan. På grund av detta kommer elcykelpoolen vara stängd för bokningar tills elcykelstället har blivit lagat. Har ni blivit bestulna på er egen cykel så får ni själva polisanmäla det och kontakta ert försäkringsbolag.

Unfortunately today, 19/3, it was discovered that there had been burglaries in the garage and among other things an electric bike was stolen. The electric bike is registered to Move About, which makes the police report. Because of this, the electric bicycle pool will be closed for bookings until the electric bike site has been repaired.If you have been robbed of your own bike, you must report to the police and contact your insurance company.

Riksbyggen

Förvaltning och skötsel av fastigheten sköts av Riksbyggen på uppdrag av föreningen.
Management and care of the property is managed Riksbyggen on behalf of the association.

Åsa Hansson – fastighetsskötsel
Dargoljub Stankic – lokalvård

0771-860 860
www.riksbyggen.se